ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ αρθ. ΔΥΓ 3α ΓΠ /132379/7-3-2005 ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005, την υπ. Αριθμ. 52858/04-07-13 Ενημερωτική εγκύκλιο του τμήματος Επιθεώρησης της Δ/νσης Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας προϊόντων του ΕΟΦ και την μετάβαση στα νέα δεδομένα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα (L342/59-22.12.2009) με έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής από 11 Ιουλίου 2013 το Ηλεκτρονικό Σύστημα του ΕΟΦ των καλλυντικών προϊόντων παύει να λειτουργεί για την καταχώριση Γνωστοποιήσεων, Νομικών και Φυσικών Προσώπων, για την νόμιμη κυκλοφορία των καλλυντικών προϊόντν στην Ελλάδα.

Από 11 Ιουλίου 2013 το υπεύθυνο πρόσωπο (π.χ. διανομέας ) πρέπει να κοινοποιήσει στην ηλεκτρονική Ευρωπαική πύλη CPNP ( Cosmetic Products Notification Portal ) ειδικές πληροφορίες για τα καλλυντικά προϊόντα που ήδη διαθέτει ή θα διαθέσει μελλοντικά στην Ευρωπαϊκή αγορά. Ως απόρροια της κοινοποίησης αυτής κάθε καλλυντικό προϊόν που διατιθεται σε κράτη μέλη της Ευρωπαικής ένωσης πρέπει να φέρει τον αριθμό ταυτοποίησης CPNP Reference Number που επιβεβαιώνει την καταχώρηση του προϊόντος αυτού στην εν λόγω Ευρωπαίκή βάση δεδομένων.

Σεβόμενοι το γεγονός ότι θέλετε το καλύτερο για την υγεία της επιδερμίδας σαςμ σας εγγυόμαστε ότι τα καλλυντικα NATRICE έχουν υποβληθεί σε όλους του απαραίτητους ελέγχους και είναι κατάλληλα ακόμα και για την πιο ευαίσθητη επιδερμίδα.

0